Kdo jsme?

Společnost KUBITA s.r.o. je poradenská kancelář působící v oboru informačních technologií se zaměřením na oblast dopravních staveb. Stavíme na dlouholetých zkušenostech našich pracovníků, podporovaných moderními informačními technologiemi.

Portfolio Image
Portfolio Image

Naše zaměření?

V současné době se společnost profiluje zejména v oblasti software pro řízení stavební výroby, cenového inženýringu a v oblasti návrhu, realizace a správy informačních systémů.

Proč my?

Věříme, že znalosti a informace jsou to nejcennější, co může moderní firma v dnešní době vlastnit. Naším trvalým cílem je co nejlépe pomáhat klientům v jejich snaze toto bohatství nejen vlastnit, ale i smysluplně a efektivně využívat.

Portfolio Image
Latest Products Image

Vývoj software Systém

Vývojové oddělení nabízí širokou škálu možností od vytvoření a dodávky software na klíč až po přizpůsobení našich standardizovaných řešení podmínkám zákazníka. Máme rozsáhlé zkušenosti s tvorbou procesně orientovaných systémů, které dnes používají tisíce uživatelů. Součástí nabízených služeb je i zajištění profesionální technické a uživatelské podpory.

Zavřít

Vývoj software

Vedoucí oddělení: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

Vývojové oddělení nabízí možnost vytvoření a dodávky software na klíč. Tato metoda je pro zákazníka výhodná vzhledem k efektivitě výsledných produktů, tvořených přímo dle přání zákazníka, na rozdíl od složitého a zdlouhavého přizpůsobení již existujících systémů na podmínky aktuální organizace. V rámci vývoje a implementace software na klíč dochází v maximální možné míře k detailní analýze a porozumění vnitřní struktury společnosti, jejího fungování a požadavků výstupů. Dále je v průběhu analytické části
vývoje volena metoda zpětné vazby - dosažené analytické výsledky jsou průběžně se zadavatelem konzultovány a v co největší možné míře zpřesňovány. Tyto poznatky jsou pak převedeny do vznikajících aplikací.

Klíčová charakterizace vývojového oddělení:

→ Moderní modulární aplikace postavené na Microsoft .NET za použití vývojového prostředí Microsoft C#.
→ Podpora operačních systémů Microsoft Windows 7 a vyšší.
→ Víceuživatelský přístup k řešení situací a definované uživatelské role na bázi organizačních schémat.
→ Implementace podpůrných procesů pro "Data mining" dle metodologie CRISP-DM.
→ Analýzy nad daty na bázi metod drill down, cube modelling a jiných.
→ Databázové zázemí poskytované moderním databázovým serverem Microsoft SQL Server.
→ Internetové aplikace přístupné přes prohlížeč webových stránek (PHP, MariaDB/MySQL/PostgreSQL).
→ Automatizace procesů, kontrolní mechanizmy a implementace atypických požadavků klienta.
→ Zabezpečení aplikací a prevence úniku dat.

Latest Products Image

Inženýrské služby Přehled

Oddělení inženýrských služeb se zaměřuje na cenový inženýring a expertní služby nad interně vyvíjenými softwarovými řešeními. V oblasti cenového inženýringu poskytujeme zejména odborné cenové posudky a konzultace, zajištění výkonu kontrolní funkce investora v procesu cenové kontroly stavby včetně cenového projednání změn během výstavby, přecenění rozpočtů na aktuální cenovou úroveň, sestavení a kontrola výkazů výměr včetně ocenění v programech Aspe® nebo KROS plus, aplikace cenových normativů MD ČR a "expertních cen OTSKP-SPK".

Zavřít

Inženýrské služby

Vedoucí oddělení: Ing. Emil Kroupa

Oddělení inženýrských služeb provádí široké spektrum činností od výkonu technického dozoru investora specializovaných technologických celků přes cenový inženýring až po komplexní zajištění zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

V oblasti zadávacího řízení stavebních zakázek zajišťujeme organizaci zadávacího řízení včetně všech požadovaných podkladů, dokumentací a formulářů, formální i technickou kontrolu nabídek a přípravu hodnotících podkladů pro zadavatele.

V oblasti cenového inženýringu poskytujeme zejména tyto služby:
→ Zajištění výkonu kontrolní funkce investora v procesu cenové kontroly stavby včetně cenového projednání ZBV.
→ Odborné cenové posudky a konzultace.
→ Přecenění rozpočtů na aktuální cenovou úroveň, valorizace, kalkulace.
→ Sestavení a kontrola výkazů výměr včetně ocenění v programech Aspe® nebo KROS plus.
→ Aplikace cenových normativů MD ČR a "expertních cen OTSKP-SPK".
→ Zabezpečení aplikací a prevence úniku dat.

Latest Products Image

IT řešení Technologie

Oddělení servisu a prodeje poskytuje celé portfolio profesionálních služeb v oblasti IT infrastruktury. Našim zákazníkům poskytujeme síťové služby od návrhu a vybudování počítačových sítí, přes jejich zabezpečení, údržbu, správu a další rozvoj.

Zavřít

IT řešení

Vedoucí oddělení: Stanislav Zaoral

Oddělení servisu a prodeje poskytuje celé portfolio profesionálních služeb v oblasti IT infrastruktury. Našim zákazníkům poskytujeme síťové služby od návrhu a vybudování počítačových sítí, přes jejich zabezpečení, údržbu, správu a další rozvoj. Naše činnost zahrnuje také prodej IT prostředků a v neposlední řadě
i odbornou instalaci operačních systémů na pracovní stanice nebo servery. Dále instalaci a údržbu všech požadovaných aplikací a bezpečnostních záplat. Zprovoznění periferií a zaškolení uživatelů dle požadavků zákazníka.

Oddělení servisu a prodeje zabezpečuje tyto služby:

→ Lokální i vzdálenou správu serverů, routerů a aktivních síťových prvků.
→ Lokální i vzdálenou správu PC stanic a periferií.
→ Instalaci, konfiguraci a správu virtuálních privátních sítí.
→ Uživatelskou podporu a konzultační služby v oblasti IT.
→ Návrhy komplexních HW/SW celků a jejich následná implementace do stávajících řešení zákazníka.
→ Pomoc s administrativou související s fungováním IT.
→ Správu LAN a WAN sítí.
→ Virtualizace serverů i klientských stanic.
→ Služby páteřníních UNIX-like serverů (http, https, ftp, ftps, e-mail,...).
→ Stavbu malých a středně velkých počítačových sítí.
→ Návrhy topologie sítě.
→ Instalaci a správu spolehlivých pasivních i aktivních prvků.
→ Kvalitní fyzické uložení samotné kabeláže.
→ Elektronické zabezpečení objektů, včetně protipožární signalizace.
→ Dodávky serverů, stanic, aktivních síťových prvků, periferií a spotřebního materiálu
(včetně záručních i pozáručních oprav serverů, stanic a periferií).
→ Dodávky a instalace pobočkových telefonních ústředen.
→ Ekologickou likvidaci dodávaného spotřebního materiálu.

Latest Products Image

Datové služby Analýza

V rámci jednotlivých zakázek provádíme sběr podkladů, plnění požadovaných údajů do databází a evidenčních systémů, zajišťujeme aktuálnost evidencí, provádíme analýzy kompletnosti a vnitřní integrity dat a rozbory datových výstupů.

Zavřít

Datové služby

Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Halouzka

Firma KUBITA s.r.o. je autorizovaným distributorem softwaru pro řízení stavební výroby Aspe® firmy
Valbek spol. s r.o. Liberec (www.aspe.cz). Oddělení datových služeb zajišťuje mimo jiné provoz autorizovaného servisního střediska Aspe®.

V rámci servisu Aspe® našim zákazníkům nabízíme:

→ Prodej licencí softwaru i datových základen.
→ Zpracování optimální sestavy modulů a počtu licencí "na míru".
→ Pomoc při implementaci systému Aspe®.
→ Školení.
→ Odborný servis softwaru Aspe® a všech jeho součástí.

Dále nabízíme kompletní zpracování a vedení dat v Aspe® pro potřeby projektantských, investorských i zhotovitelských subjektů. Jedná se zejména o:

→ Získávání podkladů od všech zúčastněných subjektů včetně komunikace odpovědnými pracovníky zúčastněných stran.
→ Plnění dat do systému.
→ Sehrávání změnových dat.
→ Komplexní kontrolu vůči listinným podkladům.
→ Datové přenosy.
→ Zpracování přehledných výstupů a analýz.

V rámci jednotlivých zakázek provádíme sběr podkladů, plnění požadovaných údajů do databází a evidenčních systémů, zajišťujeme aktuálnost evidencí, provádíme analýzy kompletnosti a vnitřní
integrity dat a rozbory datových výstupů.

Aplikační portál

Dlouholeté zkušenosti a znalosti našich pracovníků v oblasti stavebnictví v kombinaci s moderními informačními technologiemi a nástroji pro vývoj softwaru nám pomáhají nalézat optimální, na míru šité řešení problémů našich zákazníků.
Věříme, že znalosti a informace jsou to nejcennější, co může moderní firma v dnešní době vlastnit. Naším trvalým cílem je co nejlépe pomáhat klientům v jejich snaze toto bohatství nejen vlastnit, ale i smysluplně a efektivně využívat.

Pro vstup do systému klikněte na jeho logo:


Certifikace

Naše společnost je držitelem platného ověření certifikace norem ISO ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO/EIC 27001. Tyto certifikáty jsou zárukou kvality a bezpečnosti našich služeb.

Vedení společnosti

Ing. Jiří Kubita

Sekretariát kanceláře

Jaroslava Soukupová

Technická podpora

Provozní doba 8:00 - 16:00

Vývoj software

MgA. Jan Kavan, Ph.D.

Inženýrské služby

Ing. Emil Kroupa

Servis a prodej IT

Stanislav Zaoral

Datové služby

Ing. Jiří Halouzka

KUBITA s.r.o.

Sídlo: Šumavská 31

PSČ: 612 54; Brno

IČ: 26945584

DIČ: CZ26945584

Číslo účtu: 219779944/0300

IBAN: CZ77 0300 0000 0002 1977 9944

Telefon: +420 538 728 752

Pracoviště: Palackého nám. 2

PSČ: 621 00; Brno

©KUBITA s.r.o. Chráníme Vaše osobní údaje v souladu se směrnicí 95/46/ES (GDPR).K ZAJIŠTĚNÍ FUNKCIONALITY WEBOVÉHO SYSTÉMU VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE, POUŽÍVÁNÍM WEBU S TÍM VYJADŘUJETE SOUHLAS. . [VÍCE INFORMACÍ]

Top